خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

حداد عادل بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی را اعلام کرد!

+0 به یه ن

حداد عادل بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی را اعلام کرد!

حسن راشدی

[Forwarded from (yurddash

 حداد عادل بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی را اعلام کرد!

غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی بودجه فرهنگستان در سال ۹۵ را معادل ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفته همه این مبلغ هم تخصیص داده نشده است.

 آقای حداد عادل از منتقدان فرهنگستان انتقاد کرده و به خبرگزاری مهر گفته "گفته‌اند فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال، ۲۶۱ واژه تصویب کرده و برای تصویب هر واژه ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه کرده است. حال اینکه واژه‌های مصوّب فرهنگستان سالانه بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ واژه است و اگر قرار باشد برای هر واژه این میزان بودجه هزینه شود، قاعدتاً بودجه فرهنگستان می‌باید حداقل ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد".

به گزارش مهر، مطابق لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۶، بودجه بنیاد سعدی که کارش گسترش زبان فارسی در جهان است، برای سال آینده ۱۰۶ میلیارد ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۷۱ میلیارد ریال، ۴۹.۲۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس این لایحه، بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای سال آینده ۱۷۱ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۱۴۷ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال، ۱۵.۸۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

توضیحات از طرف  @yurddash:

اگر گفته های آقای حداد عادل  قرین به یقین بوده و هیچ تحریفی نداشته باشد ، بنا به گزارش مهر، آقای حداد عادل که  ریاست "بنیاد سعدی و فرهنگستان زبان فارسی " را به عهده دارد و در اصل وظیفه هر دو این بنیاد یکی بوده و برای واژه سازی و گسترش زبان فارسی آفریده شده است ممتها با دو نام مجزّا ،  بودجه سال 1396 بنیاد سعدی 49 و بیست و نُه درصد و بودجه فرهنگستان زبان فارسی  15 و هشتاد و شش درصد  و  به طور متوسط 32 و 57 درصد افزایش یافته و مجموعا 27 میلیارد و 701 میلیون تومان برای توسعه زبان فارسی برای این دو بنیاد در سال آینده بودجه در نظر گرفته شده است . اگر در سال 1396 به جای 261 واژه ، 3000 واژه فارسی جدید هم درست بشود هزینه هر واژه در این سال مبلغ : 9 میلیون و 233 هزار و 666 تومان خواهد شد!

که فاصله زیادی با 11 میلیون و 400 هزار تومان هزینه برای هر واژه  شبکه  های اجتماعی ندارد .

به راستی جناب آقای حداد عادل !  اینهمه خرجی که از این بودجه زبان بسته کشور که هر تک تک ملیّتهای غیر فارس از جمله تُرکها با جمعیت حداقل 32 میلیون نفر ( 40%  گفته وزیر امورخارجه سابق )  و دیگر اقوام کشور در آن سهیم هستند ، چه مبلغش برای توسعه نه ، برای جلوگیری از مرگ زبانهای غیر فارسی، از جمله تُرکی کشور در نظر گرفته اید ؟!!!