خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

تورکیه و هدف از ایجاد بی ثباتی کاذب در آن.

+0 به یه ن

تورکیه و هدف از ایجاد بی ثباتی کاذب در آن.

معضل تروریسم در تورکیه یک موضوع صرفا داخلی نیست. بلکه ریشه های پیدا و پنهان منطقه ای و بین المللی دارد. گویی تمامی گروهها، کشورها، اتحادیه ها و حتی شرکتهای بین المللی که با تورکیه مشکل دارند و منافع خود در آن کشور را در خطر می بینند، طی یک توافق اعلام نشده و پنهانی سعی دارند با حمایت از گروهها و و اقدامات آشوبگر و تروریستی تورکیه را دچار بحران نمایند. این سخن رئیس جمهور تورکیه که "تورکیه پیمان سئور جدیدی را قبول نخواهد کرد" در این میان بسیار با اهمیت تلقی می گردد. پیمان سئور پیمانی بود که در دوران واپسین عثمانی بر تورکیه تحمیل شد و این کشور همچون گوشت قربانی بین کشورها و اقوام مختلفی مورد تجزیه و تقسیم قرار گرفت. موضوع بی ثبات کردن تورکیه و ارائه چهره مخدوش و بی ثبات از آن و در نتیجه بحرانی نمودن شرایط موجود در آن کشور از دیگر موارد مهمی است که بدخواهان تورکیه خواستار آن هستند.

ولی مسئله ی عمده ای که همواره مورد غفلت دیگران در مورد تورکیه قرار می گیرد این است که،در تورکیه عمده ترین عامل ثبات و وحدت تنها دولت های حاکم بر آن نیستند، بلکه حس، روحیه و نگاه عمیق و دائمی عشق به سرزمین و روحیه همبستگی و وحدت ملی در بین خود جامعه تورکیه است.

بعد از پایان جنگ جهانی و پس از پایان یافتن جنگ رهایی بخش ملت تورک به رهبری مصطفی کمال آتا تورک کبیر، روحیه استقلال خواهی و وحدت گرایی و حساسیت در برابر توطئه های دیگران در تورکیه بسیار نیرومند و فراگیر است. به همین دلیل هر چه بر خطرات موجود افزوده می گردد بر خلاف روحیه رایج در بسیاری از کشورهای ساخته پرداخته زور و قلدری، به دلیل همسانی فرهنگی_نژادی و نیز به خاطر همبستگی نیرومند ملی و عبرت از نتایج جنگ جهانی اول خواست، روحیه و تفکر همگرایی در بین ملت بیشتر می گردد.

در تورکیه یک اصل عمومی و فراگیر در بین ملت وجود دارد و آن اینست که "سؤز قونوسو وطندیرسه، گئری سی تفرعاتدیر". این دقیقا موضوعی است که بیگانگان از درک آن عاجز هستند. به همین دلیل موفق نخواهند شد تا تورکیه پیشرفته و نیرومند را به دوران پایان جنگ اول جهانی بازگردانند.

قایناق : آیدینلیق کانال / AYDINLIQ