خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

آیا ترکان ایران پان تورک هستند؟!

+0 به یه ن

آیا ترکان ایران پان تورک هستند؟!

ح.راشدی

💢هیچ حزبی نه تنها در ایران و ترکیه بلکه در هیچ جای دنیا با نام " پان ترکیسم " و یا حزبی که پیشوند " پان " که پیشوند افراطی گری است، داشته باشد وجود نداشته و فعالیتی ندارد، در حالی که در ایران حزب " پان ایرانیسم " با تفکرات افراطی پانفارسی و بدون قائل شدن حقوق زبانی و فرهنگی به غیر فارس زبانها از جمله ترکها که بنا به اعتراف دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دوره احمدی نژاد در ۲۸ آبان سال ۱۳۹۰ در آنکارا در دیدار با همتای ترکیه خود که گفت : " ۴۰% مردم ایران با ترکی صحبت می کنند " به اندازه ارامنه ۱۵۰ هزار نفری ایران هم قائل نیستند که از دوره ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه به زبان ارمنی تحصیل می کنند.

💢در هیچ کجای ایران از جمله آذربایجان حزب و یا تشکیلات " پان ترکی " فعالیت نمی کند که خواهان تشکیل کشوری متحد از تمام ترکان دنیا باشند.

💢اما " حزب پان ایرانیسم " ایران در کشور آشکارا فعالیت می کند و در نقشه ترسیمی خود تمام کشورهای ترک آسیای میانه، ترکمنستان، کشور آذربایجان، افغانستان، عراق، ترکیه و بسیاری دیگر از کشورهای مستقل و همسایه جنوب و غرب را در این نقشه گنجانده است!

💢ترکان ایران پان ترکیست نیستند، آنها خواستار تدریس زبان ترکی خود در مدارس و دانشگاه ها هستند؛ آنها با داشتن حداقل ۳۲ میلیون نفر از جمعیت ایران به اندازه جمعیت ۱۵۰ هزار نفری ارامنه ایران هم حقوق زبانی و فرهنگی ندارند.

💢ترکان ایران خواستار حقوق زبانی و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ... به نسبت جمعیت خود در ایران هستند.

💢علامت " بوزقورد" یا گرگ خاکستری هم نشانی از یک افسانه ترکی است که نشان و علامت پان ترکی نیست، بلکه نشان و سمبل  هویت، زبان و فرهنگ ترکی برای تمام ترکان دنیا است که بسیاری از ملل و اقوام دنیا سمبل های شبیه آن چون، عقاب، اژدها، پاندا و ...  دارند.