خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

مثل ترکی خراسانی : گوج بیرلیکده دیر

+0 به یه ن
 

مثل ترکی خراسانی :
گوج بیرلیکده دیر : قدرت در همبستگی است. وحدت اسلامی می تواند نشان دهنده قدرت و شوکت اسلام و توانایی مسلمانان، همبستگی و پیوند در منطقه شود. ما باید برای نگهداشتن این وحدت به دست آمده بکوشیم و باعث تنش های قومی و مذهبی نشویم که این وحدت از بین برود. چون ما اگر به اختلافات چنگ بزنیم باعث از بین رفتن وحدت می شود و باید مراقب حرکات خود باشیم مخصوصا کسانیکه به نوعی با مردم و سرو کار دارند باید مراقب گفتار و حرکت خود باشند مبادا حرفی بزنند و یا عملی انجام دهند که موجب شود این محبت و وحدت به دست آمده از بین برود.
منبع مثل : کتاب : تمثیل و مثل ترکی خراسانی “ آتا باباسوزلری خوراسان تورکجه سینده”
- کتاب درخواستی شما در سراسر ایران و جهان با پست ارسال می شود. برای این منظور در لینک های زیر پیام بگذارید:
     salariyan.blogfa.com
    salariyan@yahoo.com
    http://salariyan.arzublog.com
تلفن پیامک و تلگرام :  09159766066
با احترام و تشکر