خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

پان چیست؟ شونیزیم چیست؟

+0 به یه ن

پان چیست؟ شونیزیم چیست؟

همه ما خواسته یا ناخواسته با این واژه هر روز سروکار داریم و با انگ های مختلفی از جمله پان تورکیسم مواجه می شویم. ولی خوشبختانه یا متاسفانه اکثر افرادی که از این واژه برای محکوم کردن ترکان ایران و جوانان آزربایجانی استفاده می کنند معنی این حرف را اصلا نمی دانند.

پان از نظر لغوی به معنای " همه " است و پسوندی که بعنوان وطن ﭘرستی، دینداری و ... بعد از آن قرار می گیرد انگاشتن همه بر پایه آن می باشد؛ بعبارت بهتر، پان یعنی همه را بر اساس خواسته خود انگاشتن و دیگر هیچ است. مثل: پان آریاییسم (همه آریایی انگاری)، پان فارسیسم (همه پارس انگاری)، پان ایرانیست (همه ایرانی انگاری) و... و اساساً برداشتی که از پانها می شود عبارت است از ناسیونالیست های افراطی چه در زمینۀ وطنﭘرستی، چه در زمینۀ دینداری. افراد پیرو این تحجر (چون نمی توان اسم آنرا تفکر گذاشت) طرفدار عدم برابری افراد هستند و خود را بواسطۀ نژاد یا ..... از سایر انسان ها برتر می دانند.

آیا واقعا ما ترکان ایران و آزربایجانی ها انسان هایی هستیم که خود را برتر از دیگران می دانیم؟ و یا این دشمنان تورک و آزربایجانند که خود را برتر از دیگران می دانند؟ جواب این سوالات را می توان در رفتارهای این افراد دید .

شوونیسم یا شوونیزم :

یکی دیگر از واژه هایی که زیاد با آن مواجه شده ایم واژه شوونیزم هست. شوونیسم (به فرانسوی Chauvinisme ) ، این واژه از نام نیکولا شوون گرفته شده‌است. سربازی تحت فرمان ناپلئون بناپارت. وفادار و متعصب. کسی که برای دفاع از امپراطورش هفده بار مجروح شد.

در معنای اصلی و ابتدایی آن، یک نوع میهن‌ پرستی افراطی و ستیزه‌ جو، و یک ایمان کور به برتری و شکوه ملی است. با بسط معنا، شوونیسم طرفداری مفرط و غیر عقلانی به نام هر گروهی که کسی عضو آن است را شامل می‌شود، خصوصاً هر وقت طرفداری، کینه و بد اندیشی نسبت به گروه رقیب را شامل باشد. می توان بطور خلاصه شوونیسم را ملی گرائی افراطی و تنفر از سایر ملت ها و اقلیت ها و ... تعریف نمود

ارازسولدوزلو