خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

سخنی با دوستان و هموطنان گرامی

+0 به یه ن

سخنی با دوستان و هموطنان گرامی

سخنی با دوستان و هموطنان گرامی در پاسخ به اصطلاح آذری ها !!!!

مقاله‌ای ارزشمند از حبیب‌اله ارسلانی، اورمیه : پی.دی.اف