خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

بوغدا بوغدادان بیتر آرپا آرپادان

+0 به یه ن

بوغدا بوغدادان بیتر آرپا آرپادان

بوغدا بوغدادان بیتر، آرپا آرپادان : گندم از گندم می‌روید جو زجو. منظور هر کس چیزی را درو می‌کند که کاشته است. یعنی از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جو ز جو.

منبع : تمثیل و مثل ترکی خزاسانی، چاپ اول 1395

توضیح :کتاب تمثیل و مثل ترکی خراسان، نوشته اسماعیل سالاریان در 432 صفحه قطع وزیر در اوخرا سال 1394 چاپ و مورد استقبال عموم قرار گرفت و تعداد 15 مقاله تحسین برانگیز در داخل و خارج کشور ایران از جمله کشور آذربایجان، ترکیه، عراق و ... نوشته شد در سطح  تورکولوژست ها و همچنین اساتید دانشگاها مورد ارزیابی قرار گرفت. این کتاب جزء آثار و کتاب های برگزیده سال 1394 از سوی سازمان رشد وابسته به وزارت آموزش و پرورش ایران گردید.

کتاب در خواستی شما در سراسر ایران و جهان با پست ارسال می شود. برای این منظور در لینک های زیر پیام بگذارید :

تلفن پیامک و تلگرام : 09159766066

salariyan.blogfa.com

http://salariyan.arzublog.com

salariyan@yahoo.cm