خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

محرومیت از زبان مادری و مشکلات روانی ناشی از آن

+0 به یه ن

محرومیت از زبان مادری و مشکلات روانی ناشی از آن

✍اولین ضربه به کودک زمانی آغاز می‌شود که کودک به زبانی غیر از زبان مادری خویش، تحصیل را آغاز می‌کند. این شیوه آغاز تحصیل از جنبه هویتی ایجاد اختلال می‌نماید، چه این به معنی سلب هویت از کودک است.

✍به قول سوسانه_ماریانه، "زبان مادری، وسیله‌ای است که کودک با آن هویت خود را می‌سازد".

دوزبانگی معمولاً به دو شکل "همزبانی" و "پی‌درپی" حادث می‌شود که در حالت اول، کودک از بدو تولد به دو زبان عادت می‌کند. مثلاً با والدین از دو ملت و زبان مختلف. اما در حالت دوم، کودک تا مقطع زمانی معینی زبانی را فرا می‌گیرد و در مقطع دیگر (دبستان)، شروع به آموزش به زبان دیگر می‌کند. این در حالی است که هنوز بسیاری از مهارت‌های وی تکمیل نشده‌اند و برای ساختن و تکمیل آنها احتیاج به زبان مادری خود دارد که به ناگهان از آن محروم می‌شود.

✍این دسته از دوزبانه‌ها بیشتر در معرض صدمات روحی و اختلالات دیگر رشدی قرار می‌گیرند...در اینجاست که داشتن زبان مادری، گرانقدرترین وسیله کمک به کودک است که از وضعیت ناخوشایند موجود بیرون آید و آسیب کمتری ببیند. کمبود اعتماد به نفس، خجالتی بودن و تمایل به اضطراب و تشویش از علائمی است که می‌تواند مشاهده شود. حتی به صورت نهفته که در دوران دیگری از زندگی می‌تواند خود را بروز دهد.

📕برگرفته از کتاب نقش_زبان_مادری_در_آموزش

✍حاتم_سبحانی