خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

ناصرالدین‌شاه بنیانگذار اصلاحات در ایران

+0 به یه ن

ناصرالدین‌شاه بنیانگذار اصلاحات در ایران به 5 زبان ترکی، عربی، روسی، فرانسه و فارسی تسلط کامل داشت. اولین مترجم زبان فرانسه بود.