خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

آیا خواندن و نوشتن زبان ترکی سخت است!

+0 به یه ن

آیا خواندن و نوشتن زبان ترکی سخت است!

جوابی مختصر و مفید برای مغرضانی که به خیال خامشان می خواهند القاء کنند که؛ خواندن و نوشتن زبان ترکی( آزربایجانی، خوراسانی و ...) سخت است!

و برای این منظور، یکی دو مورد از کلماتی که مصوت جداگانه دارند و برای آنها در الفبای عربی و زبان فارسی معادلی وجود ندارد، به دلیل عدم تدریس زبان آزربایجانی، خوراسانی و ... در مدارس و نا آشنایی اکثریت ترکان ایران به صلابت و فصاحت زبان مادریشان به نحوی می خواهند روی این موضوع شانتاژ کنند.

دو نمونه از این موارد را که عمداً با غلط املایی و شاید هم به دلیل بی سوادی طراح چنین پستی مرتب در فضاهای مجازی به صورت گسترده پخش می شود را عیناً در ادامه نقل می کنم و بعد طرز صحیح املایی همان موارد را با هر دو رسم الخط عربی و لاتین به خدمت دوستداران فرهنگ و زبان مادری آزربایجان عزیزمان ارائه میدهم. در پایان قضاوت با شما.

هر چند می دانیم که حماقت نژاد پرستان پان فارس، پان عیرانیسم بیشتر از اینهاست .

مغرضانه ها:

یکی بهم گفت : ترکی یادم بده.

گفتم: دوز یعنی نمک-دوز یعنی مستقیم-دوز یعنی صبر کن!

گفت: سخته، نمی تونم. یکی دیگه...

گفتم: کتی گتی کتی گتی گتی!

گفت: اینم خیلی سخته، و همانجا جان به جان آفرین تسلیم کرد!

"توجه کنید که نگارنده ی اصلی مستقیما در پی القاء آنچنان مشکلی در یاد گیری زبان ترکی بوده که، نو آموز را از فرط سختی زبان ترکی به کشتن می دهد. در حالی که خود نمی داند و یا نمی خواسته بداند، فارس ها به خاطر عدم وجود حرف «پ» در الفبای عربی، اوایل پذیرش حروف عربی برای پارسی نویسی، مجبور بودند به جای کلمه ی «پدر» -«بدر» بنویسند که گاهاً با «بَدْر» اشتباه می افتاد، تا اینکه با افزودن دو نقطه به نزدیکترین مخرج صوتی «ب» مشکل را حل کردند.

اینک به معادل صحیح همان کلمات و جملات دقت فرمایید.

دوز = نمک   –Duz

دؤز = صبر کن  -Döz

دۆز = راست  –Düz

کَتدی گئتدی، پئنجَه یی گؤتۆردۆ گَتیردی =

Kətdi getdi pencəyi götürdü gətirdi.

بله عزیزان اینها نمونه ی کوچکی از هزاران هجمه ی فرهنگی بر علیه زبان و فرهنگ آزربایجانی هست که با نام هموطن و اتحاد ملی مرتب اعمال می شود!

اوْیان آزربایجان...  اوْیان  تورک

قاراداغ وبلاغی