خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

بیر تاپماجا گریوان دن : چیستانی از گریوان

+0 به یه ن

بیر تاپماجا گریوان دن : چیستانی از گریوان
راوی : بهرام گریوانی
نویسنده : اسماعیل سالاریان
تاریخ :25/12/1395
محل : روستای گریوان
او نمه دی کی : اکرم میجی، گئورر نوخود، شل پی چنار، بَری آرمود.
ترجمه فارسی : آن چیست که بذرش مانند عدس است وقتی می کاری مانند نخود می روید و زمانی که بزرگ می شود برگهایش همانند برگهای چنار است و میوه اش به شکل گلابی.
دوستانی که پاسخ این چیستان را درست بدهند یک کارت صدآفرین داده می شود.