خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

آیا تُرکهای ایران با حمله مغول، تُرک شدند؟

+0 به یه ن

 

💯آیا تُرکهای ایران با حمله مغول، تُرک شدند؟

💢یا با تسلط غزنویان یا سلجوقیان وارد ایران شدند؟

💢به هفت قرن قبل از میلاد مسیح علیه السلام قرنها قبل از حاخام منشیان باز میگردیم و از سکاها (ماساژت ها، اسکیت ها، آلان ها) که ساکنان شمال ایران بودند (غرب و شرق کاسپین) می پرسیم:

💢به سکه ی  به جا مانده از پادشاه سکاها آتئوس دقت کنید که در نبرد با فیلیپ مقدونی کشته شد در پشت این سکه نوشته:

ATAILΣ = ATA+IL+Σ

آتاایلی= آتا+ایلی

کلمه واضح تُرکی : "آتا ایلی" =

سرزمین_پدری، ایل_پدری

👇سایت را بارکنید و بخوانید👇

💢و به چرندیات  ویکی پدیا و کتابهای نوشته شده بدست پان ایرانیها توجه نکنید

 

http://www.statemaster.com/encyclopedia/Ateas

👇مطلبی از سایت👇

⚄Ateus (Ατεας, Atheas) - Scythian king, who at the turn of the 4th-5th cc. BC created a strong Scythian kingdom in the lower Bug/Buh and lower Danube area. In 339 BC, at age 90, he was killed in a battle with Philip of Macedon (The name Ateus/Atei (Ατεας, Atheas) is a Greek distortion, manifestant of other distortions that historians and linguists take for academic-level spelling and even try to perfect by using all kinds of convoluted diacritics, like Áţĥėãš, akin to showing millimiter accuracy at a distance eyeballed at about 2 days of travel. We know how Atails - not Atheas - coined his name:

It says ATAILΣ, an obvious agglutination Ata + Il + Σ = Tr. “Father” + “Land, Country, Nation” + Greek affix “Σ”, a compound used over and over through the millennia, in all kinds of combinations that start with Ata or include Il, Ata-Türk and El-Terish Kagan are most familiar).

Plutarch, Strabo, O.N. Trubachev “On Sinds and their language“//Questions of linguistics, No 4, 1976.

💢پ.ن:طبق گفته هردوث این قوم  همان اقوامی بودند که کوروش کبیر به خاطر جاه طلبی به دست آنها کشته شد.

☪40میلیون تورک آخاغی