خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

بی سوادی در زبان مادری

+0 به یه ن

بی سوادی در زبان مادری

یونسکو میگه هر کی نتونه به زبان مادریش بخونه و بنویسه بی سواد محسوب میشه

زبان مادری زبانی است که ساختار حنجره و قوه ادراک آدم بر اساس آن تشکیل می شود و ساختار حنجره غیر قابل تغییر است، یعنی انرژی که آدم برای تکلم به زبانی غیر از زبان مادریش به کار می برد چند برابر انرژی لازم برای تکلم به زبان مادریش است. آدم در اوج لذت و اوج درد به زبان مادریش آه و ناله می کند. آلمان ها از این روش استفاده می کردن تا با شکنجه پی به ملیت یهودی ها ببرن