خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

حلول ماه رمضان مبارک

+0 به یه ن

 

🌙صدای پای رمضان به گوش میرسد دستهای خالی‌مان، دستاویز دلهای پاکتان. ما را در روز آخر شعبان، نه به بهای لیاقت، بلکه به رسم رفاقت، اول حلال و بعد دعایمان کنید.

رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت و میانه اش مغفرت و پایانش اجابت است. پیشاپیش ماه برکت بهار قرآن مبارک باد 🌼🍃