خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

ثبت جهانی سیمرغ پرنده افسانه ای تورکان و آزربایجان

+0 به یه ن

 

 ثبت جهانی سیمرغ پرنده افسانه ای تورکان و آزربایجان

ثبت جهانی سیمرغ (سامروک ) پرنده افسانه ای تورکان آزربایجان

💢منشا  samrukسامروک) سیمرغ) و درخت زندگی در ترکان_باستان

💢سیمرغ افسانه ای تورکی : در بین ترکان باستان پرنده افسانه ای با نام سامروک samruk یا Самрук بوده که محل زندگیش درخت زندگی بانام "بای تِرِک bayterek بوده است.

💢در سال های اخیر نیز دانشمندان فسیل پرنده ای عظیم را در ترکستان میانی در قزاقستان یافتند که به همین نام مشهور samrukia است. که بعد ها سامروک samruk به سیمرغ simorq و تئرئک terek به کلمه درخت derext در فارسی تبدیل شده است. تئرئک terek در ترکی در لغات دیگری مثل دیرِک direk نیز به کار رفته است.

💢در حال حاضر این دو نماد در بین ترکان قزاقستان جایگاه ویژه ای دارد و از نماد های قزاقستان محسوب می شود. بطوری که در شهر آستانه این دو نماد دیده میشود.

💢نه تنها سیمرغ اصالت مربوط به میتولوژیِ تورکیک هست، بلکه در ادبیات فارسی پرندهء هما هم منبعش میتولوژی تورکیک است.

💢حتی دیده شده به دربار پادشاهان_تورک هم سرا یا دولت همایونی میگفتن و کلا پرنده هما از میتولوژی ترکی وام گرفته شده در ادبیات فارسی:

همای اوج سعادت به دام ما افتد

اگر تو را گذری بر مُقام ما افتد.

منبع : ناقیلار بوقچاسی، داستان های ترکی خراسان. با تلخیص و اختصار