خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

سالروز ثبت ملی رصدخانه_ماراغا (مراغه)؛

+0 به یه ن

🗓سالروز ثبت ملی رصدخانه_ماراغا (مراغه)؛

اولین رصدخانه (غیر اپتیکی)جهان گرامی باد💐

📆16تیرماه 1364 انجمن_نجوم_ماراغا : رصدخانه ماراغا نه تنها کامل‌ترین‌رصدخانه عصر #ائلخانلی است، بلکه نخستین رصدخانه مجهز قبل از #اختراع_دوربین به شمار می‌رود.