خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

کتاب "چوخ ایره یه فیسما یار"

+0 به یه ن
 

کتاب "چوخ ایره یه فیسما یار"
اشاره : کتاب" چوخ ایره یه فیسما یار" سروده محمد حصاری به پنج بخش تقسیم گردیده، در قسمت نخست غزل هایی یه سبک کلاسیک قرار داده شده، قسمت دوم آن از سروده های نیمایی، سپید و آزاد است که دورهم گرد آمده اند و در سه قسمت پایانی "بایاتی" های هفت هجایی چهار مصراعی، یازده هجایی چهار مصراعی و یازده هجایی سه مصراعی قرار داده شده است. در زیر نمونه ای از اشعار این کتاب را آورده ایم.
چوخ ایره یه فیسما یار
شاعر : محمد حصاری
داغدا اگر کی گول له،    سوسوق و پَرپر اولدی
دومانده باش قالمادی، غم سینه لرده دولدی
چوخ ایره یه فیسما یار
بیر گین اولار کی یاقیش کوچه لره سو سپَر
درخت لری سووارار،       غمرلری سیله بئرَر
اگر کی کهکلیک لری، تیر-و توفنگ ائلدیریدی
یا جئیرانینگ جوفتینی، صیاد الیندن آلیبدی
چوخ ایره یه فیسما یار
بیر گین اولار کی صیاد، جوفتینی الدن بئرَر
نازلی گوزه ل یارینی،       ایری قوجاقدا گئرَر
اگر کی ایچ دئرد گئجه ، آیی قرالیق ایرتدی
یا آل دیوینگ الی،   غوصه نی داغ قیرتدی
چوخ ایره یه فیسما یار
 بیر گین اولار کی آخشام،   آی ائزینی گئرساتر
آبچوری و قوشماسی، خوش لیقی ارزان ساتر
اگر کی قار و سووخ، شکلینگه سیلی وورودی
ایره ی ینگی اگر غم،       تندیر تکین یاندیردی
چوخ ایره یه فیسما یار
دونیانی قار گئترسین، قیش دن سورا عَه ییدی
دئییرمان لیندی دونیا،         سیرینه کیم دئییدی
چوخ ایره یه فیسما یار، چوخ ایره یه فیسما یار
منبع : چوخ ایره یه فیسما یار، محمد حصاری ص 86