خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

واقعیت سکوت گاهی بسیار سخت‌تر و جانکاه‌تر از فریاد است :

+0 به یه ن

واقعیت سکوت گاهی بسیار سخت‌تر و جانکاه‌تر از فریاد است :

شعارهای استادیوم آزادی و شعارهای عرب ستیزانه و سلطنت طلبانه (اگر چه شعار غالب معترضان نیست) حقانیت سکوت ترکان را بر هر کس که با الفبای جوامع آزاد آشنایی داشته باشد به خوبی نمایان می‌کند. در ارتباط با شعار اخیر تورکلرده بیر مثل وار : "کیشی اولان، توفولجاغونو (توپوردویونو)، یالاماز" یعنی کسی که مرد شده باشد، تّفش را نمی لیسد. بعبارت دیگر مردم ایران آنچه را قی کردند دوباره نمی خورند.

در تمثیل این مثل از برهان الدین ربانی رهبر فقید جمعیت اسلامی افغانستان پرسیدند ظاهر شاه گفته می خواهد به کابل برگردد.

با خنده گفت : نظام پادشاهی مثل دایناسورها منسوخ شده است.