خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

مثل ترکی : ایت هورر کاروان کئچر

+0 به یه ن

مثل ترکی : ایت هورر کاروان کئچر :
سگ پارس می دهد اما کاروان عبور کرده و به راهش ادامه می دهد. چون سگی که پارس دهد گاز نمی و یا پاچه نمی گیرد. منظور از این مثل جواب ابلهان و فحاشان سکوت است.

(منبع : کتاب تمثیل و مثل ترکی خراسانی)

کتاب در خواستی شما در سراسر ایران و جهان با پست ارسال می شود. برای این منظور در لینک های زیر پیام بگذارید :
تلفن پیامک و تلگرام : 09159766066
salariyan.blogfa.com
http://salariyan.arzublog.com
salariyan@yahoo.cm