خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

مثل ترکی : هورن ایته یئمک بئرمزلن

+0 به یه ن

مثل ترکی : هورن ایته یئمک بئرمزلن :

به سگی که پارس کند غذا نمی دهند. این مثل برای افراد بی آبرو و بد دهان بکار می رود و اینکه انسان عاقل هیچگاه با اینگونه افراد نباید دهان به دهان شود و سر بسر آنان بگذارد هر چند آنها مشگل ساز شوند.

(منبع : تمثیل و مثل ترکی خراسانی)

کتاب در خواستی شما در سراسر ایران و جهان با پست ارسال می شود. برای این منظور در لینک های زیر پیام بگذارید :
تلفن پیامک و تلگرام : 09159766066
salariyan.blogfa.com
http://salariyan.arzublog.com
salariyan@yahoo.cm