خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

مثل ترکی نه قوزولوقدا سوت و نه توخلوقدا اود تاپیدی

+0 به یه ن

مثل ترکی نه قوزولوقدا سوت و نه توخلوقدا اود تاپیدی : نه هنگامی که بره بودیم شیر و نه در آن هنگامی که جوان شدیم علف پیدا کردیم. منظور شخصی که در دوران کودکی بیچاره و بی سرپرست بوده است و اکنون که جوان شده است باز هم مشکلات  فراوان دارد. یعنی در هیچ یک از دوران زندگی سعادت و خوشبختی را ندیده است.

در عصر حاضر، بچگیمون جنگ. آزیر قرمز، نوجوانیمون ممنوعیت و تحریم، فیلترینگ و این روزام که زلزله و ترس و بیخوابی، و ....

منبع : کتاب تمثیل و مثل ترکی خراسان

کتاب در خواستی شما در سراسر ایران و جهان با پست ارسال می شود. برای این منظور در لینک های زیر پیام بگذارید :

تلفن پیامک و تلگرام : 09159766066

salariyan.blogfa.com

http://salariyan.arzublog.com

salariyan@yahoo.cm

https://t.me/xorasanturk